Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Anketa

Ako často navštevujete naše webové stránky?

Celkom hlasov:
48
Hlasovanie začalo:
21. 6. 2016
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb - MOM

Zmluva o poskytovaní služby MOM

dohodou

Slovesnký Červený kríž územný spolok Spišská Nová Ves

Obec Veľká Franková

01.01.2021

Rámcová kúpna zmluva

Rámcová kúpna zmluva

4 999,99 EUR Štyritisícdeväťstodevädesiatdeväť 99/100

COOP Jednota

Obec Veľká Franková

01.01.2021

spracovanie ÚP obce Veľká Franková

4/2020-ÚP

18 000,00 EUR Osemnásť tisíc

Arching SNV s.r.o

Obec Veľká Franková

30.12.2020

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve v obci Veľká Franková

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hosp.

9 798,34 EUR Deväťtisícsedemstodevädesiatosem 34/100

Brantner

Obec Veľká Franková

09.12.2020

Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku

1227/2020

22 500,00 EUR Dvadsaťdvatisícpäťsto eur

ministerstvo investícií , reg. rozvoja a informatizácie SR

Obec Veľká Franková

07.12.2020

Sčítanie 2021

Zmluva o výpožičke

Nula

Štatistický úrad SR

Obec Veľká Franková

03.11.2020

mobil

405

39,00 EUR Tridsať deväť

Slovak Telekom

Obec Veľká Franková

28.10.2020

zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-442-031/2020

Nula

Ministerstvo vnútra SR

Obec Veľká Franková

27.10.2020

mandátna zmluva

2020/1

70,00 EUR Sedemdesiat

Tatrahasil servis s.r.o.

Obec Veľká Franková

17.09.2020

Dodatok ku zmluve

dodatok č. 1

184 916,60 EUR Stoosemdesiatštyritisícdeväťstošestnásť 60/100

SIEA Bratislava

Obec Veľká Franková

16.09.2020

Kúpna zmluva

Dodatok č. 1/2020

768,00 EUR Sedemsto šesdesiatosem

Vilimová Viera

Obec Veľká Franková

11.09.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

Zmluva č. 20201281980

8 904,00 EUR Osemtisícdeväťstoštyri

Ministerstbo financií

Obec Veľká Franková

10.09.2020

Rekonštrukčné úpravy OCu

Zmluva o dielo 3/OCU/2020

4 990,92 EUR Štyritisícdeväťstodevädesiat 92/100

Ing. Ľuboslava Ovšonková

Obec Veľká Franková

08.09.2020

Dodatok ku zmluve o poskytovaní služieb

Slovak telekom

109,00 EUR stodeväť eur

Slovak Telekom

Obec Veľká Franková

08.09.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva 842/2020/DPR

1 000,00 EUR Tisíc eur

PSK Prešov

Obec Veľká Franková

28.08.2020

Rekonštrukcia triedy v MS

Zmluva o dielo 1/MS/2020

4 994,40 EUR Štyritisícdeväťstodevädesiatštyri 40/100

Ing. Ľuboslava Ovšonková

Obec Veľká Franková

26.08.2020

Zmluva č. 710/2020/DPR

710/2020/DPR

2 000,00 EUR Dvetisíc

PSK Prešov

Obec Veľká Franková

21.08.2020

Nákup traktorovej kosačky

Kúpna zmluva č. 2/2020

2 560,00 EUR Dvetisícpäťstošesdesiat

REPO

Obec Veľká Franková

10.08.2020

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2/2020

dodatok č. 1

185 174,69 EUR Stoosemdesiatpäťtisícstosedemdesiatštyri 69/100

Ing. Ľuboslava Ovšonková

Obec Veľká Franková

03.08.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení VB

dodatok č. 1

Nula

Jozef Penxa

Obec Veľká Franková

25.06.2020

Zmluva o združenie dodávke plynu

Zmluva o združenej dodávke

0,00 EUR Nula

Obec Veľká Franková

Innogy Slovensko s.r.o.

03.06.2020

Zmluva o zriadení vecného bremena

zmluva o zriadení VB 1/2020

nula

Jozef Penxa

Obec Veľká Franková

21.05.2020

Dadatok č. 1 - zmluva o nájme nebyt. priestorov

dodatok č. 1

210,00 EUR Dvestodesať eur

Slovak Telekom

Obec Veľká Franková

21.05.2020

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva o zriadení vecného bremena

Nula

Jozef Penxa

Obec Veľká Franková

21.05.2020

Kupna zmluva

Kupna zmluva 1/2020

768,00 EUR Sedemstošesdesiatosem eur

Vilimová Viera

Obec Veľká Franková

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: