Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

FS Frankovčan

Anketa

Ako často navštevujete naše webové stránky?

Celkom hlasov:
50
Hlasovanie začalo:
21. 6. 2016
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Navigácia

Obsah

História


        Obec Veľká Franková leží v Spišskej Magure, v doline Frankovského potoka. Založená bola členmi rodu Berzevici z Veľkej Lomnice na nemeckom /šoltýskom/ práve pravdepodobne už koncom 13. storočia. V historickej literatúre sa objavujú zmienky o existencii obce Frankovej už roku 1296. Prvý skutočný originálny doklad o existencii obce Franková však pochádza až z roku 1314 /villa magistri Frank t. j. obec magistra Franka/.
Pomenovanie obce podľa svojho majiteľa či zakladateľa si Franková zachoval až do súčasnosti. Berzeviciovci roku 1396 darovali Frankovú kartuziánskemu kláštoru na Skale útočišťa. V ďalšom období bola Franková začlenená k panstvu kartuziánov v Červenom kláštore. Roku 1529 obec násilne pričlenil k Nedeckému panstvu Hieroným Lasky, ale roku 1542 ju spišský prepošt Ján Horvát ako nájomca Nedeckého panstva vrátil kartuziánom v Červenom kláštore. Obec takto natrvalo pripadla panstvu v Červenom kláštore. Panstvo kartuziánov však od 16. storočia viackrát  zmenilo majiteľov. Najskôr roku 1563 majetky patriace ku kláštoru kráľ Ferdinand I. daroval Spišskej kapitule, potom ich vlastnili istý čas Gašpar Magócy, Štefan Tokoli,´Juraj Horvát  z Plavča a Pavol Rákoci. Roku 1699 získal panstvo v Červenom kláštore nitriansky biskup Ladislav Matiašovský. Ten ho v testamente roku 1704 odkázal reholi kamaldulov, takže po čase sa majiteľmi kláštora i panstva stali opäť mnísi.  Po zrušení žobravých rádov Jozef II. sa roku 1782 stal majiteľom červenokláštorského panstva erár, ale roku 1820 panovník František I. panstvo daroval grécko-katolíckemu biskupstvu v Prešove. Biskupstvo potom ostalo majteľom panstva a teda i zemepánom Veľkej Frankovej až do zrušenia poddanstva v roku 1848.
         V 14. - 20. storočí Veľká Franková v prameňoch možno vidieť pod nasledovnými názvami: Frankuagasa /1320/, Frankowa /1598/, Frankova, Fronkova, Franck /1773/, Gross-Frankowa /1808/, Nagy-frankova /1863/, Nagyfrankvágása /1907/, Veľká Franková /1920/. V rokoch 1979-1990 bola zlúčená s Malou Frankovou do obce Franková. Od roku 1990 sú obe obce opäť samostatné.
         Veľká Franková patrila k stredne veľkým obciam na Spiši. Roku 1787 tu v 69 domoch žilo 469 obyvateľov a roku 1828 v 77 domoch 560 ľudí. Obyvatelia obce sa zaoberali v minulosti hlavne poľnohospodárstvom, pastierstvom a drevorubačstvom. Chov oviec a dobytka sa rozšíril hlavne od polovice 16. storočia, keď na severnom Spiši a hlavne Zamagurí prebiehala valašská kolonizácia. Aj vo Veľkej Frankovej r. 1553 usadil prior kartuzianského kláštora prostredníctvom škultéta Maximiliána rusínske obyvateľstvo. To si prinieslo so sebou aj východný cirkevný obrad. Ich prílev do Veľkej Frankovej v 2. polovici 16. storočia bol tak veľký, že roku 1562 sa obec uvádza ako "dedina Rusinov" /Villa Rutenis/. Z dôvodu príslušnosti ku panstvu v Červenom kláštore a pochopiteľným zvýšeným  pastoračným úsilím rehoľníkov, ale tiež dosídlením obce kopaničiarskou kolonizáciou na prelome 16.- 17. storočia  sa obyvatelia z Veľkej Frankovej priklonili k latinskému cirkevnému obradu.