Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Anketa

Ako často navštevujete naše webové stránky?

Celkom hlasov:
29
Hlasovanie začalo:
21. 6. 2016
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Navigácia

Obsah

 Vitajte v sekcii  aktuality.

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Farské oznamy

Farské oznamy od 15.4.2019-21.04.2019 celý text

ostatné, náš tip | 14. 4. 2019 | Autor:

Súťažné podklady - Zataplovanie obecného úradu a KD vo Veľkej Frankovej

Súťažné podklady - VO - Zatepľovanie Obecného úradu a KD vo Veľkej Frankovej . celý text

ostatné | 4. 4. 2019 | Autor:

Poplatky za uloženie odpadov na skládku - zákon č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch

V nadväznosti na zmenu zákona o poplatkoch za uloženie odpadov na skládku – zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
§ 4 Výpočet poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov
(Ods. 6) Obec je povinná na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára príslušného kalendárneho roka.

celý text

ostatné | 25. 2. 2019 | Autor:

Zoznam kandidátov na prezidenta SR - voľby 16.marca 2019

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

16. marca 2019

1. Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín

2. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok

3. Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava

4. Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava

5. Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r., vysokoškolský pedagóg, Galanta

6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Banská Bystrica

7. Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava

8. František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r., publicista, Bratislava

9. Robert MISTRÍK, Dr. Ing., 52 r., vedec, Bratislava

10. József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., 42 r., predseda politickej strany, Vrakúň

11. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava

12. Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r., politológ, Nitra

13. Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60 r., podnikateľka, Bratislava

14. Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r., bezpečnostný analytik, Bratislava

15. Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava

celý text

ostatné | 22. 2. 2019 | Autor:

Voľby prezidenta SR marec 2019

Oznam

Obec Veľká Franková oznamuje všetkým stranám , ktoré chcú delegovať člena do OVK , že oznámenie o delegovaní člena OVK je potrebné doručiť v pracovných dňoch , počas úradných hodín zapisovateľke OVK p. Čarnogurskej Kataríne a to najneskôr 11.02.2019 do 24:00 hod.
V pondelok 11.02.2019 sa v čase od 15:00 do 24: 00 bude preberať oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do OVK na adrese Veľká Franková č. 88 preberať ich bude zapisovateľka OVK p. Čarnogurskej Kataríny , tel.: 0904884320 .

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do OVK je možné doručiť aj elektronicky na e- mail: obecv.frankova@neton.sk celý text

ostatné, náš tip | 5. 2. 2019 | Autor:

Obraz Veľká Franková

Chcem dať do pozornosti možnosť výroby obrazu na plátne našej obce . Rozmery sú 20x50+50x50+20x50 ceny by bola cca s DPH 107 € . celý text

ostatné, náš tip | 29. 1. 2019 | Autor:

RVSP - registrácia farmy - chovu

U chovateľov, ktorý chovajú hovädzí dobytok, ovce, kozy, kone a viac ako 1ks ošípanej pre vlastnú spotrebu platí,

že sú povinný mať zaregistrovanú farmu a všetky zvieratá chované na farme musia byť označené a nahlásené do CEHZ (centrálna evidencia hospodárskych zvierat) v Žiline.

Pre registráciu takýchto fariem, musí prísť chovateľ osobne na RVPS v Poprade, kde predloží, alebo vyplní Žiadosť o registráciu farmy spolu s jej prílohami

(doklad preukazujúci oprávnenie užívať pozemok, na ktorom má byť zriadený chov hospodárskych zvierat a oprávnenie užívať stavbu na chov hospodárskych

zvierat (list vlastníctva) + vyplnené tlačivo na registráciu chovu hospodárskych zvierat) a kde mu budú vygenerované súradnice,

ktoré musia byť zapísané v registračnom tlačive, ktoré môže byť následne potvrdené inšpektorom RVPS v Poprade.

celý text

ostatné | 23. 1. 2019 | Autor:

Vývoz odpadu na rok 2019 - separovaný + komunálny , ost. odpad

Zber komunálneho odpadu :

Párny týždeň

Štvrtok – Osturňa, Malá, Veľká Franková, Jezersko

Piatok – Zálesie, Matiašovce, Spišské Hanušovce, ReľovVýkup papiera

V termínoch : 25.5.2019

19.10.2019Elektroodpad

V termínoch : 25.5.2019 – Spišské Hanušovce, Reľov, Jezersko,

Veľká, Malá Franková, Osturňa, Matiašovce, Zálesie

9.11.2019 – Spišské Hanušovce, Reľov, Jezersko

Veľká, Malá Franková, Osturňa, Matiašovce, ZálesieMobilná zberňa

V termínoch : 24.4.2019 – Matiašovce, Jezersko, Zálesie,

Veľká Franková, Reľov, Osturňa, Spišské Hanušovce, Malá Franková

29.10.2019 - Matiašovce, Jezersko, Zálesie,

Veľká Franková, Reľov, Osturňa, Spišské Hanušovce, Malá Frankovácelý text

ostatné, náš tip | 17. 12. 2018 | Autor:

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška v súvislosti s novelou zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme, ktorá nastala od 1. mája 2018 celý text

ostatné | 17. 12. 2018 | Autor:

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška -Národná agentúra pre sieťové a elektornické služby celý text

ostatné | 17. 12. 2018 | Autor:

Správa z kontroly o postupe realizácie projektu

Správa z kontroly o postupe kontroly celý text

ostatné | 3. 12. 2018 | Autor:

Výsledky komunálnych volieb konaných 10.11.2018

Výsledky komunálnych volieb v obci Veľká Franková . celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor:

Medzinárodný deň vojnových veteránov

Vážení občania z príležitosti Medzinárodného dňa vojnových veteránov, ktorého každoročne si pripomíname dňa 11.11. o 11 hodine a 11 minúte ako dôstojnú spomienku na padlých v dvoch svetových vojnách a rôznych ozbrojených konfliktoch. Na ich počet bude znieť zvon mieru v meste Rovereto v severnom Taliansku, ku ktorému sa pridávajú mestá a obce v celom svete. Touto cestou Vám dávame do pozornosti, že v tomto období a čase by mali byť symbolicky rozozvučané kostolné zvony pre túto aktivitu. celý text

ostatné | 2. 11. 2018 | Autor:

Predchádzanie vzniku odpadov

Predchádzanie vzniku odpadov celý text

ostatné | 9. 10. 2018 | Autor:

Využitie bioodpadu

Využitie bioodpadu celý text

ostatné | 9. 10. 2018 | Autor:

Neplytvajte potravinami

Neplytvajte potravinami celý text

ostatné | 9. 10. 2018 | Autor:

komunitné kompostovanie

Komunitné kompostovanie celý text

ostatné | 9. 10. 2018 | Autor:

Kompostovanie

Kompostovanie celý text

ostatné | 9. 10. 2018 | Autor:

Záverečné stanovisko k Programu odpadového hospodárstva PSK na roky 2016-2020

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-
presovskeho-kraja-na-roky-2016-2020 celý text

ostatné | 28. 9. 2018 | Autor:

Výberové konanie na riaditeľku ZŠ

Výberové konanie na riaditeľku ZŠ celý text

ostatné | 24. 9. 2018 | Autor:

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce celý text

ostatné, náš tip | 19. 9. 2018 | Autor:

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OZ

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OZ celý text

ostatné, náš tip | 19. 9. 2018 | Autor:

Pozor zmena vývozov separovaného odpadu od 01.08.2018!!!

Zmena vývozov separovaného odpadu od 01.08.2018 celý text

ostatné | 13. 8. 2018 | Autor:

prístavba a prestavba hasičskej zbrojnice

Prístavba a prestavba hasičskej zbrojnice celý text

ostatné, náš tip | 7. 5. 2018 | Autor:

Otvorenie turistickej trasy Veľká FrankoVá

Otvorenie turistickej trasy Veľká FrankoVá celý text

ostatné, náš tip | 1. 2. 2018 | Autor:

Harmonogram NO a Elektroodpadu

V našej obci bude 27.03 a 9.10.2018 vývoz nebezpečného odpadu .
V dňoch 04.05. a 7.11.2018 bude vývoz elektroodpadu. celý text

ostatné, náš tip | 9. 1. 2018 | Autor:

Rajd rowerowy 20.10.2017

Už v piatok bude ďalší rajd rowerovy v spolupráci s Poľskými partnermi. celý text

ostatné | 17. 10. 2017 | Autor:
#

Dávam do pozornosti staré fotografie z našej obce , roky 1949-1968

Kto spozná zábery ??? celý text

ostatné, náš tip | 20. 9. 2017 | Autor:
Pohľad z Bachledky na Frankovú a okolie

Chodník korunami stromov

Veľmi krásne prekvapenie pre všetkých turistov je prichystané v Bachledovej doline. Chodník
v korunách stromov by mal byť už otvorený v polovici septembra, a nie len to, z veže sa dostanete okrem chodníka aj 67 metrovým dlhým suchým topogánom. Jediná atrakcia na Slovensku.
Nik z nás neoľutuje . celý text

ostatné, náš tip | 28. 8. 2017 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 2
posledná