Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Anketa

Ako často navštevujete naše webové stránky?

Celkom hlasov:
48
Hlasovanie začalo:
21. 6. 2016
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 4
posledná

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Pozvánka na 7 OZ celý text

ostatné | 18. 9. 2023 | Autor:

Farské oznamy

Farské oznamy celý text

ostatné | 18. 9. 2023 | Autor:
Oznam klientského centra

Oznam klientského centra Spišská Stará Ves

Úradné hodiny klientského centra celý text

ostatné | 12. 9. 2023 | Autor:

Rozpis lektorských služieb

Rozpis lektorov v kostole celý text

ostatné | 12. 9. 2023 | Autor:

Pozvánka na 6 obecné zastupiteľstvo

Pozvánka na 6 obecné zastupiteľstvo celý text

ostatné | 27. 6. 2023 | Autor:

Oznam štatistického úradu

Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu celý text

ostatné | 19. 6. 2023 | Autor:

Informačný systém Munipolis pre občanov

Systém Munipolis pre občanov celý text

ostatné | 8. 6. 2023 | Autor:

Pozvánka na 5 obecné zastupiteľstvo

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo celý text

ostatné | 23. 5. 2023 | Autor:

Vývoz odpadu v obci - kalendár 2023

Kalendár vývozu odpadu na rok 2023 celý text

ostatné | 23. 5. 2023 | Autor:

Pozvánka na 4 Obecné zastupiteľstvo

Pozvánka na 4 obecné zastupiteľstvo 24.3.2023 celý text

ostatné | 21. 3. 2023 | Autor:

Výzva ORPZ Kežmarok

Výzva na vykonanie opatrení v súvislosti so zamedzením samovoľného pohybu psov v obciach celý text

ostatné | 24. 2. 2023 | Autor:

Inflačná pomoc

Finančná pomoc UPSVaR celý text

ostatné | 5. 12. 2022 | Autor:

Vykurovacia sezóna 2022

Preventívno-výchovný materiál HAZZ k vykurovaciemu obdobiu celý text

ostatné | 4. 11. 2022 | Autor:

Národný projekt Bezplatného dlhového poradenstva

Cieľom projektu je pomôcť ľuďom v ťažkej finančnej situácii nájsť cestu von z dlhového kruhu, zmeniť ich postoje a správanie vo vzťahu k financiám a v neposlednom rade zvýšiť ich úroveň individuálnej finančnej gramotnosti a rozpočtovej zodpovednosti. celý text

ostatné | 4. 11. 2022 | Autor:

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce

Výsledky volieb do obecného zastupiteľstva a starostu obce celý text

ostatné | 29. 10. 2022 | Autor:

Výzva ORPZ

Chodci dbajte o svoju bezpečnosť celý text

ostatné | 13. 10. 2022 | Autor:

Vakcinácia líšok proti besnote

jesenná orálna vakcinácia líšok proti besnote celý text

ostatné | 22. 9. 2022 | Autor:

Upozornenie ORPZ

Polícia upozorňuje na trestnú činnosť páchanú na senioroch celý text

ostatné | 25. 8. 2022 | Autor:
ambulancie

Zmena ordinačných hodín v nových ambulanciách v Zdravotnom stredisku.

Mesto Spišská Stará Ves Vás upozorňuje na zmenu ordinačných hodín v nových ambulanciách v Zdravotnom stredisku celý text

ostatné | 24. 8. 2022 | Autor:

Inflačná pomoc UPSVaR

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod. celý text

ostatné | 14. 7. 2022 | Autor:

Schválená dotácia z rozpočtu PSK

PSK poskytol obci dotáciu vo výške 2500 € na brúsenie podlahy v sále KD celý text

ostatné | 12. 7. 2022 | Autor:

Oznam OcÚ

Žiadosť o nepoužívanie mosta celý text

ostatné | 24. 6. 2022 | Autor:

certifikát NATUR-PACK

Certifikát s údajom o množstve komunálnych odpadov, ktoré bolo na území obce vytriedené v roku 2021 celý text

ostatné | 14. 6. 2022 | Autor:

LETNÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA

Dávame do pozornosti možnosť prihlásiť sa na jazykové kurzy do 30.06.2022 v letnej jazykovej škole v Spišskej Starej Vsi. celý text

ostatné | 13. 6. 2022 | Autor:

Zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy v obci Veľká Franková

Pre obec Veľká Franková bol schválený nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch. celý text

ostatné | 6. 6. 2022 | Autor:

Nové ambulancie v zdravotnom stredisku v Spišskej Starej Vsi

Ľubovnianska nemocnica, n. o. v spolupráci s mestom Spišská Stará Ves spúšťa od 6.6.2022 prevádzku dvoch nových ambulancií v zdravotnom stredisku v Spišskej Starej Vsi celý text

ostatné | 3. 6. 2022 | Autor:

Výzva Polície SR

Ochrana pred podvodmi na internete a ochrana seniorov celý text

ostatné | 12. 4. 2022 | Autor:

Virtuálna dopravná karta

Nová možnosť platby za cestovný lístok celý text

ostatné | 12. 4. 2022 | Autor:

Výkaz o komunálnom odpade 6-01 za rok 2021

Výkaz o komunálnom odpade za rok 2021 obce Veľká Franková celý text

ostatné | 18. 2. 2022 | Autor:
Zriadenie elektro nabíjačky v našej obci  1

Zriadenie elektro nabíjačky v našej obci

Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č. 11378/2020- 4210-52028 sa vybudovala v obci Veľká Franková elektro nabíjačka pre elektromobily, ktorá je inštalovaná na budove obecného úradu. MH SR prispelo na túto nabíjačku sumou 4907,93 €.Celkové náklady boli v sume 5682,24€. celý text

ostatné | 13. 1. 2022 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 4
posledná