Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Anketa

Ako často navštevujete naše webové stránky?

Celkom hlasov:
35
Hlasovanie začalo:
21. 6. 2016
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Farské oznamy

Farské oznamy celý text

ostatné | 10. 1. 2021 | Autor:

Informácia - obmedzenia

Dohodnutie vybavovania stránok na obecnom úrade . celý text

ostatné, náš tip | 4. 1. 2021 | Autor:

Harmonogram vývozu separovaného, nebezpečného a elektroodpadu na rok 2021

Harmonogram vývozu separovaného, nebezpečného a elektroodpadu na rok 2021 celý text

ostatné | 11. 12. 2020 | Autor:

Verejná vyhláška (zákon 504/2003 z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov a , poľnohosp. podniku a lesných pozemkov

Verejná vyhláška o poskytnutí údajov z evidencie pozemkov nájomcu ktoré má v prenájme celý text

ostatné, náš tip | 10. 12. 2020 | Autor:

Výzva na predkladanie cenových ponúk zakázka z nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. -

Výzva na predkladanie cenových ponúk zakázka z nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. - Zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve v obci Veľká Franková . celý text

ostatné, náš tip | 2. 12. 2020 | Autor:

Tiesňová linka 112

Tiesňová linka 112 celý text

ostatné, náš tip | 1. 12. 2020 | Autor:

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu - Nízkouhlíková stratégia pre región Zamaguria.

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu - Nízkouhlíková stratégia pre región Zamaguria. celý text

ostatné | 29. 11. 2020 | Autor:

Nové VZN č.1/2020

V sekcii dokumenty - VZN bolo zverejnený dokument VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a poplatkoch platný pre rok 2021
a povinné prílohy . celý text

ostatné, náš tip | 27. 11. 2020 | Autor:

Deň vojnových veteránov a symbol červený mak

Deň vojnových veteránov a symbol červený mak celý text

ostatné | 10. 11. 2020 | Autor:

Oznámenie o prerokovaní Zadania pre spracovanie návrhu ÚP obce Veľká Franková

Oznámenie o prerokovaní Zadania pre spracovanie návrhu ÚP obce Veľká Franková celý text

ostatné, náš tip | 10. 11. 2020 | Autor:

Zadanie pre spracovanie Územného plánu obce Veľká Franková

Zadanie pre spracovanie Územného plánu obce Veľká Franková celý text

ostatné, náš tip | 10. 11. 2020 | Autor:

Testovanie COVID-19

Informácia k testovaniu COVID -19 celý text

ostatné | 28. 10. 2020 | Autor:

Oznámenie o začatí obstarávaní Územného plánu obce Veľká Franková v zmysle §19 b ods.1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov

Oznámenie o začatí obstarávaní Územného plánu obce Veľká Franková v zmysle §19 b ods.1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov celý text

ostatné, náš tip | 14. 10. 2020 | Autor:

Tlačová správa - SODB 2021

Tlačová správa štatistického úradu - SODB 2021 celý text

ostatné | 1. 9. 2020 | Autor:

Výzva na predkladanie ponúk : "„ Rekonštrukčné úpravy Obecného úradu vo Veľkej Frankovej “.

Rekonštrukčné úpravy Obecného úradu vo Veľkej Frankovej celý text

ostatné | 27. 8. 2020 | Autor:

Naturpack

Výročná správa celý text

ostatné | 17. 7. 2020 | Autor:

Obmedzenie kontaktu na obecnom úrade

Žiadame občanov aby obmedzili osobný kontakt s pracovníkmi obecného úradu vo Veľkej Frankovej. V prípade potreby Vás prosíme o telefonickú alebo elektronickú komunikáciu.
tel.:0524892637, e-mail: obecv.frankova@neton.sk celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor:

Úroveň vytriedenia odpadov v obci Veľká Franková

Úroveň vytriedenia odpadov v obci Veľká Franková za rok 2019 celý text

ostatné | 21. 2. 2020 | Autor:

Voľby do NR SR 2020

Voľby do NR SR 2020 celý text

ostatné | 31. 10. 2019 | Autor:

Natur-pack,a.s

Informácia:https://www.naturpack.sk/ celý text

ostatné | 24. 7. 2019 | Autor:

Poplatky za uloženie odpadov na skládku - zákon č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch

V nadväznosti na zmenu zákona o poplatkoch za uloženie odpadov na skládku – zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
§ 4 Výpočet poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov
(Ods. 6) Obec je povinná na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára príslušného kalendárneho roka.

celý text

ostatné | 25. 2. 2019 | Autor:

Obraz Veľká Franková

Chcem dať do pozornosti možnosť výroby obrazu na plátne našej obce . Rozmery sú 20x50+50x50+20x50 ceny by bola cca s DPH 107 € . celý text

ostatné, náš tip | 29. 1. 2019 | Autor:

RVSP - registrácia farmy - chovu

U chovateľov, ktorý chovajú hovädzí dobytok, ovce, kozy, kone a viac ako 1ks ošípanej pre vlastnú spotrebu platí,

že sú povinný mať zaregistrovanú farmu a všetky zvieratá chované na farme musia byť označené a nahlásené do CEHZ (centrálna evidencia hospodárskych zvierat) v Žiline.

Pre registráciu takýchto fariem, musí prísť chovateľ osobne na RVPS v Poprade, kde predloží, alebo vyplní Žiadosť o registráciu farmy spolu s jej prílohami

(doklad preukazujúci oprávnenie užívať pozemok, na ktorom má byť zriadený chov hospodárskych zvierat a oprávnenie užívať stavbu na chov hospodárskych

zvierat (list vlastníctva) + vyplnené tlačivo na registráciu chovu hospodárskych zvierat) a kde mu budú vygenerované súradnice,

ktoré musia byť zapísané v registračnom tlačive, ktoré môže byť následne potvrdené inšpektorom RVPS v Poprade.

celý text

ostatné | 23. 1. 2019 | Autor:

Správa z kontroly o postupe realizácie projektu

Správa z kontroly o postupe kontroly celý text

ostatné | 3. 12. 2018 | Autor:

Predchádzanie vzniku odpadov

Predchádzanie vzniku odpadov celý text

ostatné | 9. 10. 2018 | Autor:

Využitie bioodpadu

Využitie bioodpadu celý text

ostatné | 9. 10. 2018 | Autor:

Neplytvajte potravinami

Neplytvajte potravinami celý text

ostatné | 9. 10. 2018 | Autor:

komunitné kompostovanie

Komunitné kompostovanie celý text

ostatné | 9. 10. 2018 | Autor:

Kompostovanie

Kompostovanie celý text

ostatné | 9. 10. 2018 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 2
posledná