Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Pohľad 2

Anketa

Ako často navštevujete naše webové stránky?

Celkom hlasov:
45
Hlasovanie začalo:
21. 6. 2016
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

Farské oznamy

Farské oznamy celý text

ostatné | 27. 3. 2023 | Autor:

Pozvánka na 4 Obecné zastupiteľstvo

Pozvánka na 4 obecné zastupiteľstvo 24.3.2023 celý text

ostatné | 21. 3. 2023 | Autor:

Pracovná ponuka

Poľnohospodárske družstvo „Zamagurie“, 059 04 Spišské Hanušovce hľadá pracovnú silu do pekárne. Nástup možný ihneď. Prax nie je podmienkou.
Bližšie informácie na tel. čísle: celý text

ostatné | 6. 3. 2023 | Autor:

Výzva ORPZ Kežmarok

Výzva na vykonanie opatrení v súvislosti so zamedzením samovoľného pohybu psov v obciach celý text

ostatné | 24. 2. 2023 | Autor:

Rozpis lektorských služieb

Rozpis lektorov v kostole celý text

ostatné | 20. 2. 2023 | Autor:

Neskoro večer Spišská Stará Ves

Talkshow Petra Marcina, 21.3 2023 o 19. hod. v Kinosále kultúrneho domu v Spišskej Starej Vsi celý text

ostatné | 20. 1. 2023 | Autor:

Inflačná pomoc

Finančná pomoc UPSVaR celý text

ostatné | 5. 12. 2022 | Autor:

Vykurovacia sezóna 2022

Preventívno-výchovný materiál HAZZ k vykurovaciemu obdobiu celý text

ostatné | 4. 11. 2022 | Autor:

Národný projekt Bezplatného dlhového poradenstva

Cieľom projektu je pomôcť ľuďom v ťažkej finančnej situácii nájsť cestu von z dlhového kruhu, zmeniť ich postoje a správanie vo vzťahu k financiám a v neposlednom rade zvýšiť ich úroveň individuálnej finančnej gramotnosti a rozpočtovej zodpovednosti. celý text

ostatné | 4. 11. 2022 | Autor:

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce

Výsledky volieb do obecného zastupiteľstva a starostu obce celý text

ostatné | 29. 10. 2022 | Autor:

Výzva ORPZ

Chodci dbajte o svoju bezpečnosť celý text

ostatné | 13. 10. 2022 | Autor:

Vakcinácia líšok proti besnote

jesenná orálna vakcinácia líšok proti besnote celý text

ostatné | 22. 9. 2022 | Autor:

Upozornenie ORPZ

Polícia upozorňuje na trestnú činnosť páchanú na senioroch celý text

ostatné | 25. 8. 2022 | Autor:
ambulancie

Zmena ordinačných hodín v nových ambulanciách v Zdravotnom stredisku.

Mesto Spišská Stará Ves Vás upozorňuje na zmenu ordinačných hodín v nových ambulanciách v Zdravotnom stredisku celý text

ostatné | 24. 8. 2022 | Autor:

Inflačná pomoc UPSVaR

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod. celý text

ostatné | 14. 7. 2022 | Autor:

Schválená dotácia z rozpočtu PSK

PSK poskytol obci dotáciu vo výške 2500 € na brúsenie podlahy v sále KD celý text

ostatné | 12. 7. 2022 | Autor:

Oznam OcÚ

Žiadosť o nepoužívanie mosta celý text

ostatné | 24. 6. 2022 | Autor:

certifikát NATUR-PACK

Certifikát s údajom o množstve komunálnych odpadov, ktoré bolo na území obce vytriedené v roku 2021 celý text

ostatné | 14. 6. 2022 | Autor:

LETNÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA

Dávame do pozornosti možnosť prihlásiť sa na jazykové kurzy do 30.06.2022 v letnej jazykovej škole v Spišskej Starej Vsi. celý text

ostatné | 13. 6. 2022 | Autor:

Zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy v obci Veľká Franková

Pre obec Veľká Franková bol schválený nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch. celý text

ostatné | 6. 6. 2022 | Autor:

Nové ambulancie v zdravotnom stredisku v Spišskej Starej Vsi

Ľubovnianska nemocnica, n. o. v spolupráci s mestom Spišská Stará Ves spúšťa od 6.6.2022 prevádzku dvoch nových ambulancií v zdravotnom stredisku v Spišskej Starej Vsi celý text

ostatné | 3. 6. 2022 | Autor:

Výzva Polície SR

Ochrana pred podvodmi na internete a ochrana seniorov celý text

ostatné | 12. 4. 2022 | Autor:

Virtuálna dopravná karta

Nová možnosť platby za cestovný lístok celý text

ostatné | 12. 4. 2022 | Autor:

Výkaz o komunálnom odpade 6-01 za rok 2021

Výkaz o komunálnom odpade za rok 2021 obce Veľká Franková celý text

ostatné | 18. 2. 2022 | Autor:
Zriadenie elektro nabíjačky v našej obci  1

Zriadenie elektro nabíjačky v našej obci

Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č. 11378/2020- 4210-52028 sa vybudovala v obci Veľká Franková elektro nabíjačka pre elektromobily, ktorá je inštalovaná na budove obecného úradu. MH SR prispelo na túto nabíjačku sumou 4907,93 €.Celkové náklady boli v sume 5682,24€. celý text

ostatné | 13. 1. 2022 | Autor:

Zbierka - Slovenská katolícka charita

V období od 15.11. do 31.12. organizuje Slovenská katolícka charita finančnú zbierku.
Keďže pandémia zasiahla aj charitu a klasické zbierky v kostoloch sa nemôžu konať, obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc. Kto môže nech pomôže. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.
celý text

ostatné | 7. 12. 2021 | Autor:

Oznam ÚPSVaR

OZNAM ÚPSVaR celý text

ostatné | 30. 11. 2021 | Autor:

Oznam pre občanov

Žiadame všetkých , ktorý prichádzajú na obecný úrad , aby si pred vstupom nasadili respirátor a použili dezinfekciu.
Vstup len občanom OTP : očkovaní, testovaní a prekonaní. celý text

ostatné | 15. 11. 2021 | Autor:
#

Naturpack- zvýšenie informovanosti našich občanov alebo návštevníkov o triedenom zbere

https://www.naturpack.sk/sluzby/verejnost/vzdelavanie/youtube-kanal-natur-pack-verejnosti/ celý text

ostatné | 15. 11. 2021 | Autor:

Okliesnenia a odstránenie stromov v ochrannom pásme vysokonapäťových vedení

Okliesnenia a odstránenie stromov v ochrannom pásme vysokonapäťových vedení celý text

ostatné | 13. 9. 2021 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 3
posledná