Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Anketa

Ako často navštevujete naše webové stránky?

Celkom hlasov:
27
Hlasovanie začalo:
21. 6. 2016
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Navigácia

Obsah

 Vitajte v sekcii  aktuality.

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Farské oznamy

Farské oznamy od 11.2.2019-17.2.2019 celý text

ostatné, náš tip | 10. 2. 2019 | Autor:

Voľby prezidenta SR marec 2019

Oznam

Obec Veľká Franková oznamuje všetkým stranám , ktoré chcú delegovať člena do OVK , že oznámenie o delegovaní člena OVK je potrebné doručiť v pracovných dňoch , počas úradných hodín zapisovateľke OVK p. Čarnogurskej Kataríne a to najneskôr 11.02.2019 do 24:00 hod.
V pondelok 11.02.2019 sa v čase od 15:00 do 24: 00 bude preberať oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do OVK na adrese Veľká Franková č. 88 preberať ich bude zapisovateľka OVK p. Čarnogurskej Kataríny , tel.: 0904884320 .

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do OVK je možné doručiť aj elektronicky na e- mail: obecv.frankova@neton.sk celý text

ostatné, náš tip | 5. 2. 2019 | Autor:

Obraz Veľká Franková

Chcem dať do pozornosti možnosť výroby obrazu na plátne našej obce . Rozmery sú 20x50+50x50+20x50 ceny by bola cca s DPH 107 € . celý text

ostatné, náš tip | 29. 1. 2019 | Autor:

RVSP - registrácia farmy - chovu

U chovateľov, ktorý chovajú hovädzí dobytok, ovce, kozy, kone a viac ako 1ks ošípanej pre vlastnú spotrebu platí,

že sú povinný mať zaregistrovanú farmu a všetky zvieratá chované na farme musia byť označené a nahlásené do CEHZ (centrálna evidencia hospodárskych zvierat) v Žiline.

Pre registráciu takýchto fariem, musí prísť chovateľ osobne na RVPS v Poprade, kde predloží, alebo vyplní Žiadosť o registráciu farmy spolu s jej prílohami

(doklad preukazujúci oprávnenie užívať pozemok, na ktorom má byť zriadený chov hospodárskych zvierat a oprávnenie užívať stavbu na chov hospodárskych

zvierat (list vlastníctva) + vyplnené tlačivo na registráciu chovu hospodárskych zvierat) a kde mu budú vygenerované súradnice,

ktoré musia byť zapísané v registračnom tlačive, ktoré môže byť následne potvrdené inšpektorom RVPS v Poprade.

celý text

ostatné | 23. 1. 2019 | Autor:

Vývoz odpadu na rok 2019 - separovaný + komunálny , ost. odpad

Zber komunálneho odpadu :

Párny týždeň

Štvrtok – Osturňa, Malá, Veľká Franková, Jezersko

Piatok – Zálesie, Matiašovce, Spišské Hanušovce, ReľovVýkup papiera

V termínoch : 25.5.2019

19.10.2019Elektroodpad

V termínoch : 25.5.2019 – Spišské Hanušovce, Reľov, Jezersko,

Veľká, Malá Franková, Osturňa, Matiašovce, Zálesie

9.11.2019 – Spišské Hanušovce, Reľov, Jezersko

Veľká, Malá Franková, Osturňa, Matiašovce, ZálesieMobilná zberňa

V termínoch : 24.4.2019 – Matiašovce, Jezersko, Zálesie,

Veľká Franková, Reľov, Osturňa, Spišské Hanušovce, Malá Franková

29.10.2019 - Matiašovce, Jezersko, Zálesie,

Veľká Franková, Reľov, Osturňa, Spišské Hanušovce, Malá Frankovácelý text

ostatné, náš tip | 17. 12. 2018 | Autor:

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška v súvislosti s novelou zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme, ktorá nastala od 1. mája 2018 celý text

ostatné | 17. 12. 2018 | Autor:

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška -Národná agentúra pre sieťové a elektornické služby celý text

ostatné | 17. 12. 2018 | Autor:

Správa z kontroly o postupe realizácie projektu

Správa z kontroly o postupe kontroly celý text

ostatné | 3. 12. 2018 | Autor:

Výsledky komunálnych volieb konaných 10.11.2018

Výsledky komunálnych volieb v obci Veľká Franková . celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor:

Medzinárodný deň vojnových veteránov

Vážení občania z príležitosti Medzinárodného dňa vojnových veteránov, ktorého každoročne si pripomíname dňa 11.11. o 11 hodine a 11 minúte ako dôstojnú spomienku na padlých v dvoch svetových vojnách a rôznych ozbrojených konfliktoch. Na ich počet bude znieť zvon mieru v meste Rovereto v severnom Taliansku, ku ktorému sa pridávajú mestá a obce v celom svete. Touto cestou Vám dávame do pozornosti, že v tomto období a čase by mali byť symbolicky rozozvučané kostolné zvony pre túto aktivitu. celý text

ostatné | 2. 11. 2018 | Autor:

Predchádzanie vzniku odpadov

Predchádzanie vzniku odpadov celý text

ostatné | 9. 10. 2018 | Autor:

Využitie bioodpadu

Využitie bioodpadu celý text

ostatné | 9. 10. 2018 | Autor:

Neplytvajte potravinami

Neplytvajte potravinami celý text

ostatné | 9. 10. 2018 | Autor:

komunitné kompostovanie

Komunitné kompostovanie celý text

ostatné | 9. 10. 2018 | Autor:

Kompostovanie

Kompostovanie celý text

ostatné | 9. 10. 2018 | Autor:

Záverečné stanovisko k Programu odpadového hospodárstva PSK na roky 2016-2020

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-
presovskeho-kraja-na-roky-2016-2020 celý text

ostatné | 28. 9. 2018 | Autor:

Výberové konanie na riaditeľku ZŠ

Výberové konanie na riaditeľku ZŠ celý text

ostatné | 24. 9. 2018 | Autor:

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce celý text

ostatné, náš tip | 19. 9. 2018 | Autor:

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OZ

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OZ celý text

ostatné, náš tip | 19. 9. 2018 | Autor:

Pozor zmena vývozov separovaného odpadu od 01.08.2018!!!

Zmena vývozov separovaného odpadu od 01.08.2018 celý text

ostatné | 13. 8. 2018 | Autor:

prístavba a prestavba hasičskej zbrojnice

Prístavba a prestavba hasičskej zbrojnice celý text

ostatné, náš tip | 7. 5. 2018 | Autor:

Otvorenie turistickej trasy Veľká FrankoVá

Otvorenie turistickej trasy Veľká FrankoVá celý text

ostatné, náš tip | 1. 2. 2018 | Autor:

Harmonogram NO a Elektroodpadu

V našej obci bude 27.03 a 9.10.2018 vývoz nebezpečného odpadu .
V dňoch 04.05. a 7.11.2018 bude vývoz elektroodpadu. celý text

ostatné, náš tip | 9. 1. 2018 | Autor:

Rajd rowerowy 20.10.2017

Už v piatok bude ďalší rajd rowerovy v spolupráci s Poľskými partnermi. celý text

ostatné | 17. 10. 2017 | Autor:
#

Dávam do pozornosti staré fotografie z našej obce , roky 1949-1968

Kto spozná zábery ??? celý text

ostatné, náš tip | 20. 9. 2017 | Autor:
Pohľad z Bachledky na Frankovú a okolie

Chodník korunami stromov

Veľmi krásne prekvapenie pre všetkých turistov je prichystané v Bachledovej doline. Chodník
v korunách stromov by mal byť už otvorený v polovici septembra, a nie len to, z veže sa dostanete okrem chodníka aj 67 metrovým dlhým suchým topogánom. Jediná atrakcia na Slovensku.
Nik z nás neoľutuje . celý text

ostatné, náš tip | 28. 8. 2017 | Autor:

Goralské rozprávky II

Pre každého kto miluje rozprávky vychádza druhá časť "Goralské rozprávky II z dolín Magury". Cena tejto knižnej publikácie je 10 € , každý kto má záujem , môže nás kontaktovať na tel: 0524892637 alebo obecv.frankova@neton.sk . Každý milovník goralskej kultúry si príde na svoje . Taktiež kto si nestihol zadovážiť Goralské rozprávky I ,ktorých cena je taktiež 10 € môže nás kontaktovať. celý text

ostatné, náš tip | 20. 7. 2017 | Autor:

Mikroprojekt: Transgraniczna promocja tras turystycznych Podhala i Spisza

o poskytnutí finančného príspevku č. INT/ET/TAT/1/I/B/0062 na realizáciu mikroprojektu: Propagačé cezhraničných turistických trás regiónu Podhale a Spisz podľa rozhodnutia Výboru pre mikroprojekty č. 12 z dňa 20.02.2017 r. v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
uzavretá medzi:
Zväzkom Euroregión Tatry
so sídlom: ul. Sobieskiego 2,
34-400 Nowy Targ; Poľsko, DIČ:7351151998, IČO: 490510603, KRS: 0000035897;
ďalej len „Euroregión”,
zastúpeným:
Antonim Nowakom – riaditel’om kancelárie Zväzku Euroregión „Tatry“
Dominikou Różańskou – hlavnou účtovníčkou
a

Prešovským samosprávnym krajom, so sídlom: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika, DIČ 2021626332, IČO 37870475
ďalej len „PSK“,zastúpeným:
MUDr. Peterom Chudíkom – predsedom Prešovského samosprávneho kraja
a
Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale, so sídlom: ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ, DIČ 7352645685, IČO: 120193440, KRS: 0000247281, ďalej len „vedúci partner” zastúpeným:
Wiesławom Parzygnatom – Wiceprezes zarządu
a
Obcou Veľká Franková so sídlom: Veľká Franková č.74, Veľká Franková 059 78, DIČ: 2020709537, IČO: 00076597 ďalej len „partner mikroprojektu” zastúpeným:
Pavlom Soľavom – starostom obce Veľká
celý text

ostatné, náš tip | 4. 5. 2017 | Autor:

Zápis detí do MŠ

Zápis detí do MŠ Veľká Franková na šk. rok 2017-2018


celý text

ostatné, náš tip | 6. 4. 2017 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 2
posledná