Navigácia

Obsah

Dokumenty

Výzvy na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk - komplexná poradenská činnosť vo verejnom obstarávaní

scan- verejné obstarávanie.pdf Stiahnuté: 653x | 23.06.2016

Výzva na predkladanie ponúk- projektová dokumentácia

scan- projektová dokumentácia.pdf Stiahnuté: 564x | 23.06.2016

Ako vybavíme - výrub drevín

Žiadosť na výrub drevín

2012-vzor-1.ziadost-o-suhlas-s-vyrubom.rtf Stiahnuté: 561x | 23.06.2016

Dokument - Ochrana prírody a krajiny

zakon-o-ochrane-prirody-a-krajiny (1).docx Stiahnuté: 620x | 23.06.2016

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa §47 odst.3 zákona NR SR č.543/2002 Z.z

oznámenie - výrub drevín.pdf Stiahnuté: 542x | 23.06.2016

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa §47 odst.3 zákona NR SR č.543/2002 Z.z

vyrub drevín - obec.doc Stiahnuté: 532x | 23.06.2016

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci podľa §48 ods. 1

oznámenie o vydaní povolenia - bez súhlasu.pdf Stiahnuté: 589x | 23.06.2016

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa §47 odst.3 zákona NR SR č.543/2002 Z.z

vyrub drevín - oznámenie.doc Stiahnuté: 535x | 23.06.2016

Urbárna spoločnosť, pozem. spol. Veľká Franková

Stanovy spoločenstva

stanovy%20veľká%20franková Stiahnuté: 524x | 23.06.2016

Zmluva o pozemkovom spoločenstve s právnou subjektivitou

zmluva-o-ps-podľa-972013 - dobrá - finál.odt Stiahnuté: 545x | 23.06.2016

Správy hlavného kontrolóra

Plán kontroly na I. polrok rok 2013

plán kontroly i. polrok 2013.docx Stiahnuté: 443x | 23.06.2016

plán kontroly na II. polrok 2013

plán kontroly ii polrok 2013.docx Stiahnuté: 481x | 23.06.2016

Správa hlavného kontrolóra za rok 2013

správa hl.kontrolora 2013.docx Stiahnuté: 497x | 23.06.2016

Stanovisko hl. kontrolóra o záverečnému účtu obce za rok 2013

stanovisko k zaverečnému účtu obce vf.docx Stiahnuté: 458x | 23.06.2016

Správa hlavného kontrolóra za rok 2014

správa hl.kontrolora 2014.docx Stiahnuté: 595x | 23.06.2016

Plán kontroly na 1.polrok 2015

plán kontroly i. polrok 2015.docx Stiahnuté: 451x | 23.06.2016

Plán kontroly na II. polrok rok 2015

plán kontroly ii polrok 2015.docx Stiahnuté: 467x | 23.06.2016

Plán kontrolnej činnosti na 2017

plan kontrolnej cinnosti-07042017073602.pdf Stiahnuté: 471x | 07.04.2017

plán kontrolnej činnosti

plán kontrolnej činnosti

2 polrok plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1 - kópia.docx Stiahnuté: 510x | 07.07.2017

Stanovisko hlavného kontrolóra

stanovisko hk k zaverečnému účtu obce 2017.docx Stiahnuté: 445x | 07.07.2017

Stránka