Navigácia

Obsah

Dokumenty

Správy hlavného kontrolóra

Správa za rok 2017

DOC120318-12032018185301.pdf Stiahnuté: 278x | 26.03.2018

Plán kontrolnej činnosti na rok 2018

Plán kontrolnej činnosti na rok 2018.pdf Stiahnuté: 263x | 26.03.2018

Plán kontrolnej činnosti 2019

plán kontrolnej činnosti 2019

Plán KČ 2019.pdf Stiahnuté: 214x | 19.12.2018

Plán kontrolnej činnosti za 1.polrok 2020

Plán kontrolnej činnosti.pdf Stiahnuté: 165x | 04.12.2019

Správa hl. kontrolóra za II. polrok 2019

Správa o KČ 2019 HK 2.pdf Stiahnuté: 152x | 01.04.2020

Plán kontrolnej činnosti na 1 polrok 2021

Plán KČ 2021.pdf Stiahnuté: 115x | 29.12.2020

Správa hl. kontrolóra za II. polrok 2020

Správa o kontrolnej činnosti 2020.pdf Stiahnuté: 94x | 19.04.2021

Plán kontrolnej činnosti 2. polrok

plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021

Plán kontrolnej činnosti 2 polrok 2021.pdf Stiahnuté: 71x | 24.06.2021

Aktuality

Vzory tlačív - voľby do orgánov samosprávy obcí 09.04.2016

woso14_v05.docx Stiahnuté: 287x | 23.06.2016

Majetkové priznanie starostu obce za rok 2020

Majetkové priznanie starostu obce za rok 2020

Majetkové priznanie - starosta obce za rok 2020.pdf Stiahnuté: 90x | 12.07.2021

Nebezpečenstvo vzniku požiaru

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

as zvýšeného nebezpečenstva 2012.jpg Stiahnuté: 322x | 23.06.2016

Protipovodňové opatrenia

Rozpočet - úprava

trukturovaný rozpočet (1).xls Stiahnuté: 299x | 23.06.2016

Vyúčtovanie - ÚV SR

vyúčtovanie - príloha č 1 - vzor.xls Stiahnuté: 265x | 23.06.2016

Záverečná správa

vyúčtovanie - záverečná správa.doc Stiahnuté: 447x | 23.06.2016

Životné prostredie

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov

iadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov (1).rtf Stiahnuté: 277x | 23.06.2016

Žiadosť o rozkopávkové povolenie

iadosť o rozkopávkové povolenie-na zverejnenie do Úto.doc Stiahnuté: 300x | 23.06.2016

Žiadosť o povolenie reklamného zariadenia

iadosť o povolenie reklamného informačného a propagačného zariadenia.rtf Stiahnuté: 340x | 23.06.2016

Žiadosť o vydanie povolenia stavby malého zdroja

ovzdusie.doc Stiahnuté: 289x | 23.06.2016

Oznámenie na nahlásenie údajov

oznámenie na nahlásenie údajov.doc Stiahnuté: 279x | 23.06.2016

Civilná ochrana

Informácie pre verejnosť

co- informácia pre verejnosť.odt Stiahnuté: 343x | 23.06.2016

Stránka