Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Anketa

Ako často navštevujete naše webové stránky?

Celkom hlasov:
36
Hlasovanie začalo:
21. 6. 2016
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
23.08.2021

2104234

plot na oporný múr

998,88 EUR Deväťstodevädesiatosem88/100

mplot

Obec Veľká Franková

23.08.2021

2100402277

knihy ZŠ

173,00 EUR Stosedemdesiattri

Orbis Pictus

Obec Veľká Franková

23.08.2021

6823917287

poistné

120,31 EUR Stodvadsať 31/100

Komunálna poisťovňa

Obec Veľká Franková

17.08.2021

8288519759

telefón obec

28,00 EUR dvadsaťosem

Slovak Telekom

Obec Veľká Franková

17.08.2021

2021081198

internet

15,00 EUR Pätnásť

Neton it

Obec Veľká Franková

17.08.2021

1052103046

TKO

303,00 EUR Tristotri

Branislav Perignat

Obec Veľká Franková

19.08.2021

2021081198

internet

15,00 EUR Patnásť

Neton it

Obec Veľká Franková

19.08.2021

8288519759

mobil ocu

28,00 EUR Dvadsaťosem

Slovak Telekom

obec

13.08.2021

20212233

potreby DHZ

1 983,97 EUR Tisícdeväťstoosemdesiatri 97/100

Florian s.r.o

Obec Veľká Franková

05.08.2021

2021110

testovanie jún

243,20 EUR Dvestoštyridsaťtri 20/100

SČK Sp. Nová Ves

Obec Veľká Franková

05.08.2021

2021112

testovanie máj

126,60 EUR Stodvadsaťšesť 60/100

SČK Sp. Nová Ves

Obec Veľká Franková

05.08.2021

2100758

potreby DHZ

378,00 EUR Tristosedemdesiatosem

Kraf

Obec Veľká Franková

05.08.2021

2240000125

elektika OcÚ

434,00 EUR štyristotridsaťštyri

VSE

Obec Veľká Franková

05.08.2021

8288128365

telefón OCU a ZS

83,76 EUR Osemdesiattri76/100

Slovak Telekom

Obec Veľká Franková

05.08.2021

3010121208

plyn

707,60 EUR sedemstosedem 60/100

Innogy Slovensko s.r.o.

Obec Veľká Franková

05.08.2021

74212758

PHSR 2021-2030

550,00 EUR Päťstopädesiat

RNDr. Radomír Babiak PhD

Obec Veľká Franková

06.08.2021

2290177899

elektrina VO

68,06 EUR šesdesiatosem 06/100

VSE

Obec Veľká Franková

06.08.2021

2290231232

elektrina

44,11 EUR Štyridsaťštyri 11/100

VSE

Obec Veľká Franková

03.08.2021

2021150

oprava

101,00 EUR stojeden

REPO

Obec Veľká Franková

03.08.2021

8288128337

mobil

23,00 EUR dvadsaťtri

Slovak Telekom

Obec Veľká Franková

02.08.2021

762511044

prehliadka Iveco

789,01 EUR Sedemstoosemdesiatdeväť 01/100

AUTO Impex

Obec Veľká Franková

02.08.2021

21010866

web

240,00 EUR devästoštyridsať

Galileo Corporation

Obec Veľká Franková

01.08.2021

8707361224

plyn

67,00 EUR šesdesiatsedem

SPP

Obec Veľká Franková

31.07.2021

2101000707

materiál na rošty

239,06 EUR Dvestotridsaťdeväť 06/100

Zastrova a.s

Obec Veľká Franková

31.07.2021

210699

kniha

118,80 EUR Stoosemnásť 80/100

CBS spol. s.r.o

Obec Veľká Franková

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: