Navigácia

Obsah

Rozpočet

Rozpočet

návrh rozpočtu 2017

rozpočet 2017-návrh.doc Stiahnuté: 448x

Návrh rozpočtu na roky 2018-2019

rozpočet 2018-2019.doc Stiahnuté: 464x

Schválený rozpočet na rok 2017

rozpočet 2017.doc Stiahnuté: 457x

Schválený rozpočet na roky 2018-2019

rozpočet 2018-2019.doc Stiahnuté: 513x

Návrh rozpočtu na rok 2019 , návrh rozpočtu na roky 2020-2021

Rozpočet 2019, 2020-2021.odt Stiahnuté: 348x

Rozpočet 2019

Rozpočet 2019, 2020-2021.odt Stiahnuté: 355x

Návrh rozpočtu na rok 2020

Návrh rozpočtu na roky 2020 , 2021-2022.docx Stiahnuté: 234x

Plán kontrolnej činnosti 2. polrok

plán kontrolnej činnosti na rok 2. polrok 2020.pdf Stiahnuté: 234x

Návrh rozpočtu na roky 2022, 2023 a 2024

Návrh rozpočtu na roky 2022 , 2023-2024.docx Stiahnuté: 130x

Rok 2015

nárvh rozpočtu na rok 2016

rozpočet 2016-návrh.doc Stiahnuté: 425x

Návrh rozpočtu na roky 2017-2018

rozpočet 2017-2018.doc Stiahnuté: 431x

Rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2015

rozpočet 2015.doc Stiahnuté: 434x

Návrh rozpočtu na roky 2016-2017

rozpočet 2016-2017.doc Stiahnuté: 466x

Schválený rozpočet na rok 2015

rozpočet 2015.doc Stiahnuté: 481x

Schválený rozpočet na roky 2016-2017

rozpočet 2016-2017.doc Stiahnuté: 418x

Rok 2013

Návrh rozpočtu na rok 2014

rozpočet 2014.odt Stiahnuté: 417x

Návrh rozpočtu na 2015-2016

rozpočet 2014-2015-1.odt Stiahnuté: 445x

Schválený rozpočet na rok 2014

rozpočet 2014.odt Stiahnuté: 410x

Rok 2012

Návrh rozpočtu na rok 2013

rozpočet 2013.odt Stiahnuté: 426x

Návrh rozpočtu na roky 2014-2015

rozpočet 2014-2015.odt Stiahnuté: 471x

Stránka