Navigácia

Obsah

Rozpočet

Rozpočet

návrh rozpočtu 2017

rozpočet 2017-návrh.doc Stiahnuté: 396x

Návrh rozpočtu na roky 2018-2019

rozpočet 2018-2019.doc Stiahnuté: 412x

Schválený rozpočet na rok 2017

rozpočet 2017.doc Stiahnuté: 407x

Schválený rozpočet na roky 2018-2019

rozpočet 2018-2019.doc Stiahnuté: 454x

Návrh rozpočtu na rok 2019 , návrh rozpočtu na roky 2020-2021

Rozpočet 2019, 2020-2021.odt Stiahnuté: 297x

Rozpočet 2019

Rozpočet 2019, 2020-2021.odt Stiahnuté: 308x

Návrh rozpočtu na rok 2020

Návrh rozpočtu na roky 2020 , 2021-2022.docx Stiahnuté: 189x

Plán kontrolnej činnosti 2. polrok

plán kontrolnej činnosti na rok 2. polrok 2020.pdf Stiahnuté: 172x

Návrh rozpočtu na roky 2022, 2023 a 2024

Návrh rozpočtu na roky 2022 , 2023-2024.docx Stiahnuté: 70x

Rok 2015

nárvh rozpočtu na rok 2016

rozpočet 2016-návrh.doc Stiahnuté: 377x

Návrh rozpočtu na roky 2017-2018

rozpočet 2017-2018.doc Stiahnuté: 378x

Rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2015

rozpočet 2015.doc Stiahnuté: 387x

Návrh rozpočtu na roky 2016-2017

rozpočet 2016-2017.doc Stiahnuté: 415x

Schválený rozpočet na rok 2015

rozpočet 2015.doc Stiahnuté: 428x

Schválený rozpočet na roky 2016-2017

rozpočet 2016-2017.doc Stiahnuté: 375x

Rok 2013

Návrh rozpočtu na rok 2014

rozpočet 2014.odt Stiahnuté: 373x

Návrh rozpočtu na 2015-2016

rozpočet 2014-2015-1.odt Stiahnuté: 402x

Schválený rozpočet na rok 2014

rozpočet 2014.odt Stiahnuté: 369x

Rok 2012

Návrh rozpočtu na rok 2013

rozpočet 2013.odt Stiahnuté: 381x

Návrh rozpočtu na roky 2014-2015

rozpočet 2014-2015.odt Stiahnuté: 421x

Stránka