Navigácia

Obsah

Rozpočet

Rozpočet

návrh rozpočtu 2017

rozpočet 2017-návrh.doc Stiahnuté: 512x

Návrh rozpočtu na roky 2018-2019

rozpočet 2018-2019.doc Stiahnuté: 530x

Schválený rozpočet na rok 2017

rozpočet 2017.doc Stiahnuté: 517x

Schválený rozpočet na roky 2018-2019

rozpočet 2018-2019.doc Stiahnuté: 579x

Návrh rozpočtu na rok 2019 , návrh rozpočtu na roky 2020-2021

Rozpočet 2019, 2020-2021.odt Stiahnuté: 412x

Rozpočet 2019

Rozpočet 2019, 2020-2021.odt Stiahnuté: 411x

Návrh rozpočtu na rok 2020

Návrh rozpočtu na roky 2020 , 2021-2022.docx Stiahnuté: 290x

Plán kontrolnej činnosti 2. polrok

plán kontrolnej činnosti na rok 2. polrok 2020.pdf Stiahnuté: 309x

Návrh rozpočtu na roky 2022, 2023 a 2024

Návrh rozpočtu na roky 2022 , 2023-2024.docx Stiahnuté: 202x

Rok 2015

nárvh rozpočtu na rok 2016

rozpočet 2016-návrh.doc Stiahnuté: 492x

Návrh rozpočtu na roky 2017-2018

rozpočet 2017-2018.doc Stiahnuté: 495x

Rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2015

rozpočet 2015.doc Stiahnuté: 497x

Návrh rozpočtu na roky 2016-2017

rozpočet 2016-2017.doc Stiahnuté: 524x

Schválený rozpočet na rok 2015

rozpočet 2015.doc Stiahnuté: 547x

Schválený rozpočet na roky 2016-2017

rozpočet 2016-2017.doc Stiahnuté: 481x

Rok 2013

Návrh rozpočtu na rok 2014

rozpočet 2014.odt Stiahnuté: 477x

Návrh rozpočtu na 2015-2016

rozpočet 2014-2015-1.odt Stiahnuté: 505x

Schválený rozpočet na rok 2014

rozpočet 2014.odt Stiahnuté: 478x

Rok 2012

Návrh rozpočtu na rok 2013

rozpočet 2013.odt Stiahnuté: 489x

Návrh rozpočtu na roky 2014-2015

rozpočet 2014-2015.odt Stiahnuté: 539x

Stránka