Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Anketa

Ako často navštevujete naše webové stránky?

Celkom hlasov:
48
Hlasovanie začalo:
21. 6. 2016
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Navigácia

Obsah

Verejná vyhláška - oznámenie o prerokovaní a zaradení do lokality Lúky Horného Spiššsa do národného zoznamu územia európskeho významu

Typ: náš tip | ostatné
Verejná vyhláška - oznámenie o prerokovaní a zaradení do lokality Lúky Horného Spiššsa do národného zoznamu územia európskeho významu.

 

Príloha k listu MŽP SR č. 34029/2021 zo dňa 24.06.2021

 

 

 

 

Potvrdenie o oznámení prerokovania zaradenia navrhovaného územia európskeho významu do národného zoznamu území európskeho významu verejnou vyhláškou

 

 

 

 

Obec/Mesto   Veľká Franková

potvrdzuje, že na úradnej tabuli obce bola po dobu minimálne 15 dní vyvesená pozvánka Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na prerokovanie zaradenia lokality SKUEV4094 Lúky Horného Spiša do národného zoznamu území európskeho významu podľa § 27 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov s vlastníkmi, správcami a nájomcami pozemkov dotknutých zamýšľanou ochranou spolu
s mapami navrhovaného územia európskeho významu a zoznamom parciel registra „C“ a „E“ katastra nehnuteľností navrhovaného územia európskeho významu. 

 

 

Pozvánka spolu s prílohami bola na úradnej tabuli obce vyvesená dňa 25.06.2021

 

 

 

 

 

Pozvánka spolu s prílohami bola z úradnej tabule obce zvesená dňa .......................................

 

 

 

 

 

 

 

       pečiatka a podpis    starostu/primátora

 

 

Vo Veľkej Frankovej

 

   dňa 25.06.2021                                                      


Prílohy

Vytvorené: 25. 6. 2021
Posledná aktualizácia: 25. 6. 2021 7:13
Autor: