Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Anketa

Ako často navštevujete naše webové stránky?

Celkom hlasov:
50
Hlasovanie začalo:
21. 6. 2016
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 4
posledná

Vakcinácia líšok proti besnote

jesenná orálna vakcinácia líšok proti besnote celý text

ostatné | 22. 9. 2022 | Autor:

Upozornenie ORPZ

Polícia upozorňuje na trestnú činnosť páchanú na senioroch celý text

ostatné | 25. 8. 2022 | Autor:
ambulancie

Zmena ordinačných hodín v nových ambulanciách v Zdravotnom stredisku.

Mesto Spišská Stará Ves Vás upozorňuje na zmenu ordinačných hodín v nových ambulanciách v Zdravotnom stredisku celý text

ostatné | 24. 8. 2022 | Autor:

Inflačná pomoc UPSVaR

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod. celý text

ostatné | 14. 7. 2022 | Autor:

Schválená dotácia z rozpočtu PSK

PSK poskytol obci dotáciu vo výške 2500 € na brúsenie podlahy v sále KD celý text

ostatné | 12. 7. 2022 | Autor:

Oznam OcÚ

Žiadosť o nepoužívanie mosta celý text

ostatné | 24. 6. 2022 | Autor:

certifikát NATUR-PACK

Certifikát s údajom o množstve komunálnych odpadov, ktoré bolo na území obce vytriedené v roku 2021 celý text

ostatné | 14. 6. 2022 | Autor:

LETNÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA

Dávame do pozornosti možnosť prihlásiť sa na jazykové kurzy do 30.06.2022 v letnej jazykovej škole v Spišskej Starej Vsi. celý text

ostatné | 13. 6. 2022 | Autor:

Zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy v obci Veľká Franková

Pre obec Veľká Franková bol schválený nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch. celý text

ostatné | 6. 6. 2022 | Autor:

Nové ambulancie v zdravotnom stredisku v Spišskej Starej Vsi

Ľubovnianska nemocnica, n. o. v spolupráci s mestom Spišská Stará Ves spúšťa od 6.6.2022 prevádzku dvoch nových ambulancií v zdravotnom stredisku v Spišskej Starej Vsi celý text

ostatné | 3. 6. 2022 | Autor:

Výzva Polície SR

Ochrana pred podvodmi na internete a ochrana seniorov celý text

ostatné | 12. 4. 2022 | Autor:

Virtuálna dopravná karta

Nová možnosť platby za cestovný lístok celý text

ostatné | 12. 4. 2022 | Autor:

Výkaz o komunálnom odpade 6-01 za rok 2021

Výkaz o komunálnom odpade za rok 2021 obce Veľká Franková celý text

ostatné | 18. 2. 2022 | Autor:
Zriadenie elektro nabíjačky v našej obci  1

Zriadenie elektro nabíjačky v našej obci

Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č. 11378/2020- 4210-52028 sa vybudovala v obci Veľká Franková elektro nabíjačka pre elektromobily, ktorá je inštalovaná na budove obecného úradu. MH SR prispelo na túto nabíjačku sumou 4907,93 €.Celkové náklady boli v sume 5682,24€. celý text

ostatné | 13. 1. 2022 | Autor:

Zbierka - Slovenská katolícka charita

V období od 15.11. do 31.12. organizuje Slovenská katolícka charita finančnú zbierku.
Keďže pandémia zasiahla aj charitu a klasické zbierky v kostoloch sa nemôžu konať, obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc. Kto môže nech pomôže. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.
celý text

ostatné | 7. 12. 2021 | Autor:

Oznam ÚPSVaR

OZNAM ÚPSVaR celý text

ostatné | 30. 11. 2021 | Autor:

Oznam pre občanov

Žiadame všetkých , ktorý prichádzajú na obecný úrad , aby si pred vstupom nasadili respirátor a použili dezinfekciu.
Vstup len občanom OTP : očkovaní, testovaní a prekonaní. celý text

ostatné | 15. 11. 2021 | Autor:
#

Naturpack- zvýšenie informovanosti našich občanov alebo návštevníkov o triedenom zbere

https://www.naturpack.sk/sluzby/verejnost/vzdelavanie/youtube-kanal-natur-pack-verejnosti/ celý text

ostatné | 15. 11. 2021 | Autor:

Okliesnenia a odstránenie stromov v ochrannom pásme vysokonapäťových vedení

Okliesnenia a odstránenie stromov v ochrannom pásme vysokonapäťových vedení celý text

ostatné | 13. 9. 2021 | Autor:

Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente celý text

náš tip, ostatné | 21. 7. 2021 | Autor:

Oznámenie o začatí prerokovania návrhu územného plánu obce Veľká Franková

Oznámenie o začatí prerokovania návrhu územného plánu obce Veľká Franková celý text

náš tip, ostatné | 7. 7. 2021 | Autor:

Verejná vyhláška - oznámenie o prerokovaní a zaradení do lokality Lúky Horného Spiššsa do národného zoznamu územia európskeho významu

Verejná vyhláška - oznámenie o prerokovaní a zaradení do lokality Lúky Horného Spiššsa do národného zoznamu územia európskeho významu. celý text

náš tip, ostatné | 25. 6. 2021 | Autor:

Oznámenie - verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu ÚP obce Veľká Franková

Oznámenie - verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu ÚP obce Veľká Franková celý text

náš tip, ostatné | 16. 6. 2021 | Autor:

PIAAC - medzinárodný výskum zručností dospelých

NÚCEM bude od mája do augusta 2021 realizovať pilotnú fázu výskumu vedomostí a zručností dospelých s názvom PIAAC. Aj niektoré domácností z našej obce boli vybrané , aby sa zapojili do tohto výskumu . V prílohe prikladáme aj list kde si podrobne o tomto projekte prečítate viac . celý text

ostatné | 12. 5. 2021 | Autor:

Nákup pracovného stroja - štvorkolka s príslušenstvom

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – Program podpora najmenej rozvinutých okresov.“ celý text

náš tip, ostatné | 7. 5. 2021 | Autor:

Zber veľkoobjemového odpadu

Oznamujeme občanom,že v obci Veľká Franková bude zber veľkoobjemového odpadu.Veľkoobjemový odpad môžte doniesť a poukladať ku kotolni na označené miesto do stredy 05.05.2021 celý text

náš tip, ostatné | 28. 4. 2021 | Autor:

Roznáška vitamínov do každého rodinného domu

Obec Veľká Franková poskytne a roznesie do každého rodinného domu k (kde je aspoň jedna osoba prihlásená k trvalému pobytu )vitamínový balíček zložení z vitamínu C a vitamínu D.
Roznášanie bude zrealizované do konca tohto týždňa . celý text

náš tip, ostatné | 17. 3. 2021 | Autor:

Zverejnenie výzvy na zakázku : "Podpora modernizácie cestnej infraštruktúry a rozvoj účelových cyklotrás- pracovný stroj - štvorkolka s príslušenstvom."

Zverejnenie výzvy na zakázku : "Podpora modernizácie cestnej infraštruktúry a rozvoj účelových cyklotrás- pracovný stroj - štvorkolka s príslušenstvom.

Znenie výzvy a povinných príloh sú zverejnené v sekcii : povinné zverejňovanie - verejné obstarávanie - podplimitné zákazky celý text

náš tip, ostatné | 23. 2. 2021 | Autor:

Vypracovanie regionálnej nízkouhlíkovej stratégie pre región Zamaguria a Predmaguria.

Vypracovanie regionálnej nízkouhlíkovej stratégie pre región Zamaguria a Predmaguria. celý text

náš tip, ostatné | 18. 2. 2021 | Autor:

Sčítanie obyvateľov 2021

V týchto dňoch prebieha sčítanie obyvateľov , žiadame občanov , ktorí sa nevedia a nemôžu sa sčítať z pohodlia domova , môžu tak urobiť aj na obecnom úrade , kde im bude poskytnutý počítač aj odborná pomoc pri tomto sčítaní .K imobilným občanom príde na vyžiadanie mobilný asistent . Mobilnéhoi asis celý text

náš tip, ostatné | 15. 2. 2021 | Autor:
prvá
z 4
posledná