Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Anketa

Ako často navštevujete naše webové stránky?

Celkom hlasov:
47
Hlasovanie začalo:
21. 6. 2016
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 3
posledná

Zbierka - Slovenská katolícka charita

V období od 15.11. do 31.12. organizuje Slovenská katolícka charita finančnú zbierku.
Keďže pandémia zasiahla aj charitu a klasické zbierky v kostoloch sa nemôžu konať, obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc. Kto môže nech pomôže. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.
celý text

ostatné | 7. 12. 2021 | Autor:

Oznam ÚPSVaR

OZNAM ÚPSVaR celý text

ostatné | 30. 11. 2021 | Autor:

Oznam pre občanov

Žiadame všetkých , ktorý prichádzajú na obecný úrad , aby si pred vstupom nasadili respirátor a použili dezinfekciu.
Vstup len občanom OTP : očkovaní, testovaní a prekonaní. celý text

ostatné | 15. 11. 2021 | Autor:
#

Naturpack- zvýšenie informovanosti našich občanov alebo návštevníkov o triedenom zbere

https://www.naturpack.sk/sluzby/verejnost/vzdelavanie/youtube-kanal-natur-pack-verejnosti/ celý text

ostatné | 15. 11. 2021 | Autor:

Okliesnenia a odstránenie stromov v ochrannom pásme vysokonapäťových vedení

Okliesnenia a odstránenie stromov v ochrannom pásme vysokonapäťových vedení celý text

ostatné | 13. 9. 2021 | Autor:

Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente celý text

ostatné, náš tip | 21. 7. 2021 | Autor:

Oznámenie o začatí prerokovania návrhu územného plánu obce Veľká Franková

Oznámenie o začatí prerokovania návrhu územného plánu obce Veľká Franková celý text

ostatné, náš tip | 7. 7. 2021 | Autor:

Verejná vyhláška - oznámenie o prerokovaní a zaradení do lokality Lúky Horného Spiššsa do národného zoznamu územia európskeho významu

Verejná vyhláška - oznámenie o prerokovaní a zaradení do lokality Lúky Horného Spiššsa do národného zoznamu územia európskeho významu. celý text

ostatné, náš tip | 25. 6. 2021 | Autor:

Oznámenie - verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu ÚP obce Veľká Franková

Oznámenie - verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu ÚP obce Veľká Franková celý text

ostatné, náš tip | 16. 6. 2021 | Autor:

PIAAC - medzinárodný výskum zručností dospelých

NÚCEM bude od mája do augusta 2021 realizovať pilotnú fázu výskumu vedomostí a zručností dospelých s názvom PIAAC. Aj niektoré domácností z našej obce boli vybrané , aby sa zapojili do tohto výskumu . V prílohe prikladáme aj list kde si podrobne o tomto projekte prečítate viac . celý text

ostatné | 12. 5. 2021 | Autor:

Nákup pracovného stroja - štvorkolka s príslušenstvom

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – Program podpora najmenej rozvinutých okresov.“ celý text

ostatné, náš tip | 7. 5. 2021 | Autor:

Zber veľkoobjemového odpadu

Oznamujeme občanom,že v obci Veľká Franková bude zber veľkoobjemového odpadu.Veľkoobjemový odpad môžte doniesť a poukladať ku kotolni na označené miesto do stredy 05.05.2021 celý text

ostatné, náš tip | 28. 4. 2021 | Autor:

Roznáška vitamínov do každého rodinného domu

Obec Veľká Franková poskytne a roznesie do každého rodinného domu k (kde je aspoň jedna osoba prihlásená k trvalému pobytu )vitamínový balíček zložení z vitamínu C a vitamínu D.
Roznášanie bude zrealizované do konca tohto týždňa . celý text

ostatné, náš tip | 17. 3. 2021 | Autor:

Zverejnenie výzvy na zakázku : "Podpora modernizácie cestnej infraštruktúry a rozvoj účelových cyklotrás- pracovný stroj - štvorkolka s príslušenstvom."

Zverejnenie výzvy na zakázku : "Podpora modernizácie cestnej infraštruktúry a rozvoj účelových cyklotrás- pracovný stroj - štvorkolka s príslušenstvom.

Znenie výzvy a povinných príloh sú zverejnené v sekcii : povinné zverejňovanie - verejné obstarávanie - podplimitné zákazky celý text

ostatné, náš tip | 23. 2. 2021 | Autor:

Vypracovanie regionálnej nízkouhlíkovej stratégie pre región Zamaguria a Predmaguria.

Vypracovanie regionálnej nízkouhlíkovej stratégie pre región Zamaguria a Predmaguria. celý text

ostatné, náš tip | 18. 2. 2021 | Autor:

Sčítanie obyvateľov 2021

V týchto dňoch prebieha sčítanie obyvateľov , žiadame občanov , ktorí sa nevedia a nemôžu sa sčítať z pohodlia domova , môžu tak urobiť aj na obecnom úrade , kde im bude poskytnutý počítač aj odborná pomoc pri tomto sčítaní .K imobilným občanom príde na vyžiadanie mobilný asistent . Mobilnéhoi asis celý text

ostatné, náš tip | 15. 2. 2021 | Autor:

Uroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 v obci Veľká Franková

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 v obci Veľká Franková celý text

ostatné, náš tip | 5. 2. 2021 | Autor:

Oznam testovanie

Oznámenie o testovaní v obci Veľká Franková celý text

ostatné, náš tip | 20. 1. 2021 | Autor:

Informácia - obmedzenia

Dohodnutie vybavovania stránok na obecnom úrade . celý text

ostatné, náš tip | 4. 1. 2021 | Autor:

Harmonogram vývozu separovaného, nebezpečného a elektroodpadu na rok 2021

Harmonogram vývozu separovaného, nebezpečného a elektroodpadu na rok 2021 celý text

ostatné | 11. 12. 2020 | Autor:

Verejná vyhláška (zákon 504/2003 z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov a , poľnohosp. podniku a lesných pozemkov

Verejná vyhláška o poskytnutí údajov z evidencie pozemkov nájomcu ktoré má v prenájme celý text

ostatné, náš tip | 10. 12. 2020 | Autor:

Výzva na predkladanie cenových ponúk zakázka z nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. -

Výzva na predkladanie cenových ponúk zakázka z nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. - Zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve v obci Veľká Franková . celý text

ostatné, náš tip | 2. 12. 2020 | Autor:

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu - Nízkouhlíková stratégia pre región Zamaguria.

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu - Nízkouhlíková stratégia pre región Zamaguria. celý text

ostatné | 29. 11. 2020 | Autor:

Nové VZN č.1/2020

V sekcii dokumenty - VZN bolo zverejnený dokument VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a poplatkoch platný pre rok 2021
a povinné prílohy . celý text

ostatné, náš tip | 27. 11. 2020 | Autor:

Deň vojnových veteránov a symbol červený mak

Deň vojnových veteránov a symbol červený mak celý text

ostatné | 10. 11. 2020 | Autor:

Oznámenie o prerokovaní Zadania pre spracovanie návrhu ÚP obce Veľká Franková

Oznámenie o prerokovaní Zadania pre spracovanie návrhu ÚP obce Veľká Franková celý text

ostatné, náš tip | 10. 11. 2020 | Autor:

Zadanie pre spracovanie Územného plánu obce Veľká Franková

Zadanie pre spracovanie Územného plánu obce Veľká Franková celý text

ostatné, náš tip | 10. 11. 2020 | Autor:

Oznámenie o začatí obstarávaní Územného plánu obce Veľká Franková v zmysle §19 b ods.1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov

Oznámenie o začatí obstarávaní Územného plánu obce Veľká Franková v zmysle §19 b ods.1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov celý text

ostatné, náš tip | 14. 10. 2020 | Autor:

Výzva na predkladanie ponúk : "„ Rekonštrukčné úpravy Obecného úradu vo Veľkej Frankovej “.

Rekonštrukčné úpravy Obecného úradu vo Veľkej Frankovej celý text

ostatné | 27. 8. 2020 | Autor:

Naturpack

Výročná správa celý text

ostatné | 17. 7. 2020 | Autor:
prvá
z 3
posledná