Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

FS Frankovčan

Anketa

Ako často navštevujete naše webové stránky?

Celkom hlasov:
50
Hlasovanie začalo:
21. 6. 2016
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Navigácia

Obsah

Výberové konanie na riaditeľku ZŠ

Typ: ostatné
Výberové konanie na riaditeľku ZŠ

Obec  Veľká Franková

 

 

            v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle  zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky

Základnej školy Veľká Franková

 

Pracovný úväzok  -  100 %

 

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • splnenie kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných požiadaviek podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • minimálne 5 rokov pedagogickej praxe,
 •  


Osobitné kvalifikačné predpoklady:

 •  predloženie koncepcie rozvoja školského zariadenia,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • zdravotná spôsobilosť,
 •  bezúhonnosť,
 • znalosť legislatívy  a znalosť právnych predpisov z oblasti školstva.
 • ovládanie cudzieho jazyka vítaná

  Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k žiadosti do výberového konania:
 •  prihláška do výberového konania s pripojeným písomným súhlasom na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
 •  overenú kópiu diplomu, vysvedčenia alebo iného dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania
 •  profesijný životopis,
 •  potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
 •  koncepcia rozvoja školského zariadenia,
 •  výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 •  lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu funkcie,
 • doklady o prípadnom inom dosiahnutom vzdelaní alebo spôsobilosti.


 

Uzávierka prijímania žiadosti: do 29.10. 2018. do 12,00 hod.

  Písomné žiadosti s označením „Výberové konanie ZŠ  Veľká Franková  – Neotvárať“ posielajte na adresu: Obecný úrad Veľká Franková , č. 74 Veľká Franková ,059 78. Termín, miesto a čas výberového konania bude uchádzačom oznámený písomne,  najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

 

 

Vo Veľkej Frankovej  24.09.2018                                         Pavol Soľava  v.r

                                                                                               starosta obce

 


Vytvorené: 2. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 9. 10. 2018 14:51
Autor: