Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenie

Všeobecné záväzné nariadenie obce Veľká Franková

všeobecné záväzné nariadenie obce veľká franková.docx Stiahnuté: 516x

Rok 2016

Dodatok č. 1/2016 k VZN č. 2/2015 o odpadoch

dodatok č.1 vzn 2016_odpady.doc Stiahnuté: 535x

Rok 2015

Návrh VZN č.1/2015 o miestnych daniach a poplatkoch

vzn%20-%20odpady Stiahnuté: 536x

Návrh VZN č. 2/2015 o odpadoch

i vzn - návrh odpady.docx Stiahnuté: 542x

Rok 2014

VZN č. 1/2014 - o predaji výrobkov a trhových miestach

vzn-1-2014-o-predaji-vyrobkov-na-trhovych-miestach.docx Stiahnuté: 521x

VZN č. 2/2014 - o verejných a kultúrnych podujatiach

vzn_2_2014 - diskotéky.rtf Stiahnuté: 960x

Rok 2013

VZN č.1/2013 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov územného plánu obce Veľká Franková č.2 - Malá vodná elektráreň

návrh všeobecne záväzného právneho predpisu.docx Stiahnuté: 562x

VZN č.3/2013 - prevádzkový poriadok pohrebiska

vzn- prevádzkový poriadok pohrebiska.doc Stiahnuté: 501x

VZN č.4/2013

vzn - finančné prostriedky mŠ, Škd a Šj.doc Stiahnuté: 451x

Rok 2012

Návrh VZN č.2/2012 o miestnych daniach a poplatkoch

vzn 2013 - dane + odpad.doc Stiahnuté: 492x

Návrh VZN - finančné prostriedky ŠKD, ŠJ , MŠ a CVČ

vzn%20-%20finančné%20prostriedky%20mŠ,%20Škd%20a%20Šj Stiahnuté: 486x

VZN č.2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a stavebné odpady na kalendárny rok 2013

vzn 2013 - dane + odpad.doc Stiahnuté: 489x

VZN č.3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a žiaka v ŠKD,ŠJ a CVC

vzn - finančné prostriedky mŠ, Škd a Šj.doc Stiahnuté: 474x

Rok 2011

VZN o príspevku v školských zariadeniach

všeobecné záväzné nariadenie obce veľká franková.docx Stiahnuté: 481x

VZN o povinnosti vypracovať povodňový plán záchranných prác PO a FO

všeobecne záväzné nariadenie - ochrana pred povodňami.docx Stiahnuté: 537x

VZN o dani z nehnuteľnosti , miestnych daniach a poplatkov za komunálny odpad na rok 2012

vzn o dani z nehnutelnosti.docx Stiahnuté: 507x

Rok 2010

VZN - dane

vzn dane 2008.odt Stiahnuté: 485x

Rok 2009

VZN o ochrane pri zneužívaní alkoholických napojov

vzn o ochrane - alko. nápoje.odt Stiahnuté: 493x

Rok 2008

VZN - odpady

vzn_odpady.rtf Stiahnuté: 469x

Všeobecné záväzné nariadenie

VZN o zápise detí do 1. ročníka

vzn 1-2017 zápis do 1. ročníka.docx Stiahnuté: 458x

Stránka