Navigácia

Obsah

Rozpočet

Rozpočet

návrh rozpočtu 2017

rozpočet 2017-návrh.doc Stiahnuté: 385x

Návrh rozpočtu na roky 2018-2019

rozpočet 2018-2019.doc Stiahnuté: 400x

Schválený rozpočet na rok 2017

rozpočet 2017.doc Stiahnuté: 397x

Schválený rozpočet na roky 2018-2019

rozpočet 2018-2019.doc Stiahnuté: 443x

Návrh rozpočtu na rok 2019 , návrh rozpočtu na roky 2020-2021

Rozpočet 2019, 2020-2021.odt Stiahnuté: 290x

Rozpočet 2019

Rozpočet 2019, 2020-2021.odt Stiahnuté: 299x

Návrh rozpočtu na rok 2020

Návrh rozpočtu na roky 2020 , 2021-2022.docx Stiahnuté: 183x

Plán kontrolnej činnosti 2. polrok

plán kontrolnej činnosti na rok 2. polrok 2020.pdf Stiahnuté: 164x

Návrh rozpočtu na roky 2022, 2023 a 2024

Návrh rozpočtu na roky 2022 , 2023-2024.docx Stiahnuté: 59x

Rok 2015

nárvh rozpočtu na rok 2016

rozpočet 2016-návrh.doc Stiahnuté: 368x

Návrh rozpočtu na roky 2017-2018

rozpočet 2017-2018.doc Stiahnuté: 368x

Rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2015

rozpočet 2015.doc Stiahnuté: 380x

Návrh rozpočtu na roky 2016-2017

rozpočet 2016-2017.doc Stiahnuté: 405x

Schválený rozpočet na rok 2015

rozpočet 2015.doc Stiahnuté: 418x

Schválený rozpočet na roky 2016-2017

rozpočet 2016-2017.doc Stiahnuté: 368x

Rok 2013

Návrh rozpočtu na rok 2014

rozpočet 2014.odt Stiahnuté: 362x

Návrh rozpočtu na 2015-2016

rozpočet 2014-2015-1.odt Stiahnuté: 393x

Schválený rozpočet na rok 2014

rozpočet 2014.odt Stiahnuté: 362x

Rok 2012

Návrh rozpočtu na rok 2013

rozpočet 2013.odt Stiahnuté: 370x

Návrh rozpočtu na roky 2014-2015

rozpočet 2014-2015.odt Stiahnuté: 409x

Stránka