Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Anketa

Ako často navštevujete naše webové stránky?

Celkom hlasov:
50
Hlasovanie začalo:
21. 6. 2016
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.09.2020

Rekonštrukčné úpravy OCu

Zmluva o dielo 3/OCU/2020

4 990,92 EUR Štyritisícdeväťstodevädesiat 92/100

Ing. Ľuboslava Ovšonková

Obec Veľká Franková

08.09.2020

Dodatok ku zmluve o poskytovaní služieb

Slovak telekom

109,00 EUR stodeväť eur

Slovak Telekom

Obec Veľká Franková

08.09.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva 842/2020/DPR

1 000,00 EUR Tisíc eur

PSK Prešov

Obec Veľká Franková

28.08.2020

Rekonštrukcia triedy v MS

Zmluva o dielo 1/MS/2020

4 994,40 EUR Štyritisícdeväťstodevädesiatštyri 40/100

Ing. Ľuboslava Ovšonková

Obec Veľká Franková

26.08.2020

Zmluva č. 710/2020/DPR

710/2020/DPR

2 000,00 EUR Dvetisíc

PSK Prešov

Obec Veľká Franková

21.08.2020

Nákup traktorovej kosačky

Kúpna zmluva č. 2/2020

2 560,00 EUR Dvetisícpäťstošesdesiat

REPO

Obec Veľká Franková

10.08.2020

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2/2020

dodatok č. 1

185 174,69 EUR Stoosemdesiatpäťtisícstosedemdesiatštyri 69/100

Ing. Ľuboslava Ovšonková

Obec Veľká Franková

03.08.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení VB

dodatok č. 1

Nula

Jozef Penxa

Obec Veľká Franková

25.06.2020

Zmluva o združenie dodávke plynu

Zmluva o združenej dodávke

0,00 EUR Nula

Obec Veľká Franková

Innogy Slovensko s.r.o.

03.06.2020

Zmluva o zriadení vecného bremena

zmluva o zriadení VB 1/2020

nula

Jozef Penxa

Obec Veľká Franková

21.05.2020

Dadatok č. 1 - zmluva o nájme nebyt. priestorov

dodatok č. 1

210,00 EUR Dvestodesať eur

Slovak Telekom

Obec Veľká Franková

21.05.2020

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva o zriadení vecného bremena

Nula

Jozef Penxa

Obec Veľká Franková

21.05.2020

Kupna zmluva

Kupna zmluva 1/2020

768,00 EUR Sedemstošesdesiatosem eur

Vilimová Viera

Obec Veľká Franková

27.04.2020

Rámcová Dohoda

Z202008328_Z

1 599,84 EUR Tisícpäťstodevädesiatdeväť 84/100

LE CHEQUE DEJENEUR

Obec Veľká Franková

19.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva č. 3200444

3 000,00 EUR Tritisíc eur

DHZ SR

Obec Veľká Franková

11.03.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo 2/2020

186 764,48 EUR Stoosemdesiatšesťtisícsedemstošesdesiatštyri48/100

Ing. Ľuboslava Ovšonková

Obec Veľká Franková

03.03.2020

Zmluva o poskytovaní služieb

1/2020

5 968,50 EUR Päťtisícdeväťstošesdesiatosem50/100 eru

ImRiz s.r.o.

Obec Veľká Franková

18.02.2020

Zmluva o dielo

dodatok č. 1

Nula eur

Ing. Ján Trebuňa

Obec Veľká Franková

22.01.2020

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

EDM_100977396

nula

VSD

Obec Veľká Franková

22.01.2020

Zmluva o poskytnutí max. rezervovanej kapacity

Zmluva ZoMRK/EDM_100888195

Nula

VSD

Obec Veľká Franková

22.01.2020

Zmluva o max. rezer. kap

ZoMRK/EDM_100977396

Nula

VSD

obec

20.01.2020

Zmluva o nájme reklamnej plochy

Zmluva o nájme reklamnej plochy

50,00 EUR Pädesiateur

Brantner

Obec Veľká Franková

27.12.2019

Kúpna zmluva

Rámcová zmluva

5 000,00 EUR Päťtisíc

COOP Jednota

Obec Veľká Franková

24.12.2019

dodatok

Zmluva o nájme nehnuteľnosti

600,00 EUR Šesťsto eur

MVE Veľká Franková

Obec Veľká Franková

06.12.2019

Dodatok č. k Zmluve o zriadení založného práva na nehnuteľnosti veci č. 1620/2019/ZZ

Zmluveč.1620/2019/ZZ

Neuvedené

VUB

Obec Veľká Franková

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: