Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Anketa

Ako často navštevujete naše webové stránky?

Celkom hlasov:
50
Hlasovanie začalo:
21. 6. 2016
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Navigácia

Obsah

Upozornenie !

Typ: ostatné
UPOZORNENIE! Miestne dane a poplatky – nový zákon prikazuje sankcie!

Obec Veľká Franková , ako správca daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, upozorňuje touto cestou občanov, že s účinnosťou od 1.1.2012 v zmysle § 154 ods. 1 písm. c) zákona č. 563/2009 o správe daní /daňový poriadok/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa správneho deliktu dopustil ten, kto nesplní oznamovaciu povinnosť v ustanovenej lehote. Daňovník miestnych daní /daň z nehnuteľnosti, daň za psa/ a poplatník k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti túto ohlásiť. Tiež musí v prípade, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik daňovej a poplatkovej povinnosti ako aj v prípade, ak došlo k zmene už ohlásených údajov, oznámiť správcovi dane a poplatku: a/ meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu b/ identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka, c/ údaje rozhodujúce na určenie daní a poplatkov, spolu s oznámením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje . Uvedené skutočnosti je potrebné nahlásiť na oddelení daní a poplatkov Obec Veľká Franková č.74,059 78 .e- mail: obecv.frankova@neton.sk, 0524892637 Inak sa dopustia správneho deliktu, za ktorý s účinnosťou od 1.1.2012 v zmysle § 155 zák. č. 563/2009 Z.z. v Z.z. v znení neskorších predpisov správca daní a poplatkov je povinný uložiť pokutu . Jej výška môže byť od 5 € až do výšky 3 000 € v závislosti od stanovenej výšky dane či poplatku a závažnosti správneho deliktu.


Vytvorené: 21. 6. 2016
Posledná aktualizácia: 6. 11. 2017 23:15
Autor: