Navigácia

Obsah

Dokumenty

Správy hlavného kontrolóra

Správa za rok 2017

DOC120318-12032018185301.pdf Stiahnuté: 52x | 26.03.2018

Plán kontrolnej činnosti na rok 2018

Plán kontrolnej činnosti na rok 2018.pdf Stiahnuté: 49x | 26.03.2018

Aktuality

Vzory tlačív - voľby do orgánov samosprávy obcí 09.04.2016

woso14_v05.docx Stiahnuté: 79x | 23.06.2016

Nebezpečenstvo vzniku požiaru

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

as zvýšeného nebezpečenstva 2012.jpg Stiahnuté: 89x | 23.06.2016

Protipovodňové opatrenia

Rozpočet - úprava

trukturovaný rozpočet (1).xls Stiahnuté: 75x | 23.06.2016

Vyúčtovanie - ÚV SR

vyúčtovanie - príloha č 1 - vzor.xls Stiahnuté: 72x | 23.06.2016

Záverečná správa

vyúčtovanie - záverečná správa.doc Stiahnuté: 94x | 23.06.2016

Životné prostredie

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov

iadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov (1).rtf Stiahnuté: 74x | 23.06.2016

Žiadosť o rozkopávkové povolenie

iadosť o rozkopávkové povolenie-na zverejnenie do Úto.doc Stiahnuté: 75x | 23.06.2016

Žiadosť o povolenie reklamného zariadenia

iadosť o povolenie reklamného informačného a propagačného zariadenia.rtf Stiahnuté: 79x | 23.06.2016

Žiadosť o vydanie povolenia stavby malého zdroja

ovzdusie.doc Stiahnuté: 75x | 23.06.2016

Oznámenie na nahlásenie údajov

oznámenie na nahlásenie údajov.doc Stiahnuté: 71x | 23.06.2016

Civilná ochrana

Informácie pre verejnosť

co- informácia pre verejnosť.odt Stiahnuté: 83x | 23.06.2016

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

priloha_odporucania_pre_obyvatelstvo_v_pripade_vzniku_mimoriadnej_udalosti.doc Stiahnuté: 69x | 23.06.2016

Vnútorné smernice obce

Interná smernica o cestovných náhradách

interná smernica o cestovných náhradách.doc Stiahnuté: 329x | 23.06.2016

Smernica o stravovaní

smernica o stravovaní od 1.1. 2011.doc Stiahnuté: 116x | 23.06.2016

Vnútorná smernica - sociálny fond

vnútorná smernica - soc. fond.odt Stiahnuté: 79x | 23.06.2016

Vnútorná smernica o reprezentačných výdavkov

vnútorná smernica o reprezentačných výdavkoch.odt Stiahnuté: 226x | 23.06.2016

Vnútorný poriadok Domu smútku

vnútorný poriadok dom smútku.odt Stiahnuté: 85x | 23.06.2016

PHSR

phsr-akčný plán č. 2.doc Stiahnuté: 90x | 23.06.2016

Stránka